Nyhetsbrev - Vilkår & betingelser

1.1 Behandlingsansvarlig 
Zoo-1 AS er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger i forbindelse med din mottagelse av våre nyhetsbrev.

1.2 Kontaktopplysninger 
Har du spørsmål til behandlingen av personopplysninger i forbindelse med ditt besøk på vår hjemmeside er du velkommen til å henvende deg til IT-ansvarlig på e-post erik@zoo1.no

2.1 Formålet med behandling av personopplysningene 
Det overordnede formålet med behandlingen er å gi deg de siste nyhetene og tilbud om oss og våre produkter og tjenester.
Vi sender ut maks 2 nyhetsbrev i måneden og sender ut sms maks 1 gang pr. måned.


2.2 Rettsgrunnlag for behandling
Behandlingen av personopplysninger er basert på ditt samtykke og du har til enhver tid rett til å trekke tilbake ditt samtykke. 

3.1 Kategorier av mottagere
Dine personopplysninger videresendes til DynamicWeb som er vår nyhetsbrevsplattform. DynamicWeb har hovedkontor i Danmark hvor dataene blir oppbevart. 
I enkelte tillfeller vil vi videresende personopplysningene til kjedetilknyttede selskap.

3.2 Kategorier av mottagere i tredjeland
Opplysningene overføres ikke til internasjonale organisasjoner, som for eksempel: FN, EU eller NATO.  

4. Tidsrom for oppbevaring
Dine personopplysninger oppbevares typisk i inntil tre år fra det tidspunkt hvor du trekker tilbake ditt samtykke. 

5.1 Rettigheter
Du har etter personvernforordningen en rekke rettigheter i forhold til vår behandling av opplysninger om deg. 
Hvis du vil gjøre bruk av dine rettigheter må du kontakte oss (se punkt 1.2). 

5.1.1. Rett til å se opplysninger (innsiktsrett)
Du har rett til å få innsikt i de opplysningene som vi behandler om deg, samt en gjengivelse av opplysningene ovenfor. 

5.1.2. Rett til beriktigelse (rettelse)
Du kan når som helst kontakte oss å få rettet opp uriktige opplysninger om deg selv.

5.1.3. Rett til sletting
I særlige tilfeller har du rett til å få slettet opplysninger om deg selv. 

5.1.4. Rett til begrensning av behandling
Du har i visse tilfeller rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset. Hvis du har rett til å få begrenset behandlingen kan vi fremover kun behandle opplysningene – bortsett fra oppbevaring – med ditt samtykke, eller for at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, eller for å beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser. 

5.1.5. Rett til innsigelse
Du har i visse tilfeller rett til å gjøre innsigelse mot vår behandling av dine personopplysninger. 

5.1.6. Rett til å få utlevert opplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfeller rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format samt å få overført disse personopplysningene fra én dataansvarlig til en annen uten hindring.
Du kan lese mer om dine rettigheter i Datatilsynets veiledning om dine rettigheter som du finner på www.datatilsynet.no.

5.2 Forpliktelser
Du er ikke forpliktet til å oppgi personopplysninger.     

6. Datatilsynet
Du har rett til å klage til Datatilsynet som kan kontaktes via deres hjemmeside www.datatilsynet.no